close   PL   LT   DE   EN  
Logo BCP

BCP idėjos

naudingos ne vien menininkams ir kultūros organizacijoms, kaip tai gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jos gali būti įdomios ir naudingos verslininkams ir verslo įmonėms – įdarbindami jas, jie gali turėti naudos – labiau susieti savo įmonę su vietove, praplatinti savo akiratį, atrasti savo įmonėms naudingų renginių ir patirčių. Tuo būdu BCP svariai prisideda prie vietovės patrauklumo didinimo. Galbūt šios BCPidėjos suteiks jums įkvėpimo imtis veiksmų ir gerinti savo aplinką, ar kurti naujus įdomius produktus ir paslaugas. Tik nepamirškite pasidalinti savo pasiekimais su mumis!Idea1
idea 1

Kultūros veikėjai pasinaudoja įmonių marketingo ir komunikacijos priemonėmis (ir atvirkščiai)

Menininkai ir kultūros įstaigos yra pristatomos verslo įmonių tinklalapiuose, patalpinant jų darbus, pvz. fotografijas, piešinius ir pan. Įmonė gali atsirinkti tinkamus meno objektus. Įmonės tinklalapyje pristatomi menininkai gali keistis kiekvienais metais.

Pavyzdys: Galerija asmeninio ir verslo konsultavimo įmonės tinklalapyje www.justhuman.de Verslo įmonės gali būti patraukliai pristatomos menininkų tinklalapiuose.

Nauda: pasiekiamos naujos tikslinės grupės, padidėja visuomenės dėmesys tiek menininkui / kultūros įstaigai, tiek įmonei.iDeA-2
idea 2

Naujų bendrų produktų kūrimas: vyno menas ir kalendorius

Kultūros asociacija ir verslo įmonė kartu sukuria naują produktą, pvz. naują mašinų dizainą, bendrą kalendorių ar vyno meną.

Vyno menas: Rostoko Meno mokyklos moksleiviai (gali būti menininkai) sukūrė vyno butelių etiketes ir kitus piešinius susijusius su vynu, sukūrė meno instaliacijas iš vyno statinių ir surengė parodas viešbučiuose ir parduotuvėse, kur vyno pardavimo įmonė (Steder und Harms) tiekia vyną. Suinteresuoti pirkėjai, pirkdami vyną, gali įsigyti meno dirbinius.

Kalendoriai: įmonės rengdamos savo kalendorius naudoja originalius moksleivių ir menininkų piešinius. Įmonės ir menininkai/meno mokykla kalendorius naudoja kaip dovanas klientams.IDEA|3
idea 3

Skanėstai ir teatras - bendras teatro grupės ir restorano renginys

Teatro grupė ir restoranas/kavinė kartą per mėnesį rengia vaidinimą skirtingomis temomis. Vakarienė ar savitarnos bufetas ir vaidinimas yra susiję su šia tema. Lankytojai tą patį vakarą dalyvauja vaidinime ir gauna vakarienę. Gali būti, kad vakarienė tampa vaidinimo dalimi.

Rostoke tai pradėta prieš pusę metų:
www.kultur-trifft-genuss.de.ideA:4
idea 4

Rostoke tai pradėta prieš pusę metų:

Šio tipo bendras renginys, kai menininkai susipažįsta su darbo pasauliu, įmonės darbuotojai susitinka su menu yra labai efektyvus.

Pavyzdys: Rostoke mobilaus ryšio operatoriaus O2 personalas vieną dieną metuose praleidžia Rostoko žiniasklaidos mokykloje ir Rostoko meno mokykloje. Būdamas ten, O2 personalas peržiūrėjo meno organizacijų marketingo strategijas, pasiūlė kaip pagerinti tinklalapius. Be to, jie patikrino Rostoko meno namų informacijos, komunikacijos ir nuorodų sistemą. To pasekoje kultūros organizacijos optimizavo savo sistemas, gerinant paslaugas lankytojams ir klientams. Savo ruožtu žiniasklaidos ir meno mokyklos parengė kūrybinius pasirodymus ir sukūrė kūrybines užduotis savanorių dienos dalyviams, mokė juos kūrybinių metodų kuriant trumpus filmus ar piešinius ir pan. ir suteikė O2 personalui naujų idėjų.
Idea.5
idea 5

Menininkai kaip kaučeriai ir procesų prižiūrėtojai

Menininkas Andreas Goertz dirba kaučeriu verslo įmonėse. Jis moko personalą apie komunikavimo procesus ir bendradarbiavimo metodus, naudojant meno terapijos metodus (pvz. piešimas, skulptūra, filmų kūrimas). Mokymų dalyviai išmoksta naujų strategijų kaip spręsti bendravimo problemas. Pavyzdžiui, antras piešinys nupieštas ant pirmosios tą patį objektą vaizduojančio piešinio versijos, bet iš kitos perspektyvos. Alternatyva, pirmasis piešinys apverstas ir ant jo vėl nupieštas tą patį objektą vaizduojantis piešinys - tai plačiai naudojami meninio ugdymo metodai. Naudojant šiuos metodus pirmą kartą, įmonių darbuotojai to nemėgsta, tačiau vėliau pamato kokias naujas galimybes tai parodo bendravimui gerinti. Jie suprato kaip sunku yra keistis. Įmonėje Bayer AG menininkas apmokė kolektyvinio ir bendradarbiaujančio valdymo stiliaus 250 įmonės vadovaujančio personalo darbuotojų. Žiūrint atgal, nauda įmonei buvo įvertinta iki 3 milijonų eurų.idEa_6
idea 6

Kultūros krikštatėviai

"Kultūros krikštatėviai" –tai įmonės, verslininkai ar verslo ekspertai dirbantys su kultūros ir meno institucijomis, meno projektais ar pavieniais artistais. Savanoriškai sponsoriaudami, jie paremia kultūrą, pvz. vystant struktūras, planuojant ir įgyvendinant projektus, kitais specifiniais klausimais. Kultūros krikštatėviai analizuoja problemas ir kartu su kultūros veikėjais išvysto sprendimus. Parama išreiškiama kaučingu, projektų vadyba, buhalterine apskaita, marketingo koncepcijos diegimu, viešųjų ryšių palaikymu ar teisinėmis konsultacijomis. Jie padeda viešinti kultūrą savo žiniomis, bet ne pinigais. Šioje sponsorystėje verslo ekspertai siūlo savo žinias sprendžiant konkrečias užduotis, tuo pačiu įgydami patirties, pamatydami daugiau perspektyvų ir užmegzdami kontaktus su kultūros institucijomis. Abi pusės geriau pažįsta viena kitą. Šie kūrybiniai mainai suteikia naujų impulsų ir stiprina ilgalaikį verslo ir meno bendradarbiavimo tinklą. "Kultūros krikštatėvių" iniciatyva yra paremta Hamburgo ir Kelno pavyzdžiais ir yra organizuota kaip ne pelno įmonė, remiama sponsorių.

www.leipzigerkulturpaten.deIDEA¦7
idea 7

Usedom muzikos festivalis (Usedomer Musik Festival)

Usedom muzikos festivalis vyksta Usedom saloje ir yra skirtas Baltijos regiono menui. Kiekvienais metais rudenį, festivalis pristato vieną iš dešimties šalių aplink Baltijos jūrą. Festivalis siūlo klasikos koncertus įvairiose erdvėse, kaip bažnyčiose, pilyse, dvaruose, galerijose ir viešbučiuose visoje saloje. Festivalio organizatorė – ne pelno asociacija Usedomer Musikfreunde.

Baltijos jūros regiono muzikos aukšto lygio atstovavimas tarnauja kaip sezoną prailginanti priemonė ir puiki regioną – Usedom salą ir Vakarų Pomeranijos regioną viešinanti priemonė. 70 procentų visų svečių teigia, kad šis festivalis yra pirminė ar antrinė jų kelionės į Usedom salą priežastis.

Nauda salos verslui yra netiesioginis viešinimas, papildomas dėmesys dėl iškilių menininkų ir svečių ir geras kontaktų tinklas.

www.usedomer-musikfestival.deideaˆ8
idea 8

Gerų sandorių turgus

Turgus – tai specialus metodas, padedantis per ribotą laiką - vieną dieną kartu suvesti įmones ir ne pelno organizacijas: tarsi turguje dalyviai yra susiję su pasiūla ir paklausa. Įmonės gali pasiūlyti savo darbo jėgą, verslo kompetenciją ar logistiką. Ne pelno organizacijos siūlo bendradarbiavimą projektuose ir neįprastą požiūrį į gyvenimo reiškinius. Skirtingi partneriai geriau pažįsta vieni kitus ir pradeda pasitikėti vieni kitais ir kartu gali planuoti socialinius projektus. Šiuo būdu įmonės pademonstruoja socialinę atsakomybę ir ne pelno organizacijos gali realizuoti projektus turėdamos papildomus išteklius.

Įmonės gali:

_sukurti neįprastas/naujas viešųjų ryšių formas
_užmegzti kontaktus socialinėje ir politinėje aplinkoje
_išplėsti savo kontaktų tinklą
_pasitikrinti savo kompetencijas kitose srityse
_rasti naujų klientų

Ne pelno organizacijos gali:

_gauti papildomų išteklių
_įgyti įmonių kontaktų
_sukurti socialinių projektų viešumą
_mokytis iš įmonių
_išplėsti savo kontaktų tinklą

Šis pavyzdys tinka ir kultūros organizacijoms ir institucijoms.

www.gute-geschaefte.orgIDea/9
idea 9

Atviras menas (Kunst:Offen / Mecklenburg-Western Pomerania)

Atviras menas (Kunst:offen) yra meno pristatymas kiekvienais metais vykstantis Pentecost, Maklenburg-Vakarų Pomeranijos regione. Šiais metais gegužės 26-28 dienomis daugiau kaip 500 menininkų (tarp jų tapytojai, grafikai, skulptoriai, fotografai, keramikai) svečiams atvėrė daugiau kaip 300 studijų ir dirbtuvių. Atviras menas (Kunst:offen) pateikia galimybę džiaugtis menu ir rankdarbiais jų kūrimo vietoje. Bankas Volksbank Raiffeisenbank jau kelerius metus yra Atviro meno (Kunst:Offen) pagrindinis sponsorius.

Citata: Kultūra yra svarbi socialinio gyvenimo kolona, todėl kultūrinių projektų parama yra svarbi mūsų sponsorystės filosofijos dalis. Mūsų pagrindinis tikslas išvystyti stiprią partnerystę ir sėkmingą institucijų ir projektų paramą, iš kurios vis dalyviai turės naudos.

www.kunst-offen.comidEa:10
idea 10

Klubas 100 (Usedom sala)

Klubo pagrindinis siekis – paremti ekonominę plėtrą regione tarp Usedom salos ir dviejų miestų – Greifswald ir Neubrandenburg, garsinant salą kaip puikiausią turistinę vietovę.

Keletas regiono įmonių – klubo narių remia kultūrą ir sportą (visų pirma rankinio 3-čios lygos komandą). Klubo narystė siūlo daugiau pranašumų, negu įprastinis sporto rėmimas. Nariai lanko remiamus festivalius VIP teisėmis, įgyvendinama marketingo veikla ir puoselėjami kontaktai. Šis pavyzdys tinka ir kultūros institucijoms ir projektams.

www.club100-uesdom.deIdEa'11
idea 10

Mykolinės

Mykolinės švenčiamos rugsėjo 29 dieną. Kunigaikščių Oginskių valdymo laikais Mykolines Rietave švęsdavo visą savaitę. Daug svečių aplankydavo dvarą, ir vykdavo daug renginių. Dvaro parkas tą savaitę būdavo atviras miestiečiams. Mykolinių tradicija tęsiama ir šiuo metu, tik šventė jau trumpesnė – dvi/trys dienos. Šventė pritraukia daug vietinių gyventojų svečių. Mugės, koncertai, žemės ūkio paroda, žemaitukų žirgų konkūras, apdovanojimai geriausiems ūkininkams ir kitokios veiklos vyksta šiomis dienomis.

Mykolines organizuoja ir koordinuoja Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, aktyviai dalyvauja "Rietavo kraštiečių klubas". Vietinės įmonės remia tam tikras Mykolinių veiklas.IDEa\12

Žemaičių vienųbės diena

1260 metų liepos 13 d. prie Durbės ežero (dabartinėje Latvijos teritorijoje) žemaičiai sutriuškino jungtines Vokiečių ordino pajėgas iš Livonijos ir Prūsijos. Žuvo Livonijos magistras ir apie 150 riterių. Tai buvo didžiausia XIII a. žemaičių pergalė prieš kryžiuočius, turėjusi įtakos visai Lietuvos istorijos raidai.

Durbės mūšio garbei nuo 2007 metų Medininkų žemėje, Kaupų kaime prie Tverų rengiamos Žemaičių vienybės dienos - senovės kovos menų ir istorijos inscenizacijos. Šventės metu vyksta parodomieji turnyrai, vyksta senoviniai žaidimai, inscenizuojamas mūšis. Šventė sugrąžina laiku į praeitį ir supažindina su krašto ypatumais ir tradicijomis.

Tai privati verslininko Romo Miceikos, kuris yra ir "Žemaičių sąjungos" vadovas, iniciatyva. Šventę organizuoja nevyriausybinės organizacijos "Žemaičių sąjunga", "Žemaičių kultūros draugija". Šventę remia verslo įmonės iš visos Lietuvos, daugiausiai iš vakarinės Lietuvos dalies.

www.miceika.ltIdea-13

Menininkų pleneras Tveruose

Nuo 2008 metų Tveruose kasmet vyksta žemaičių dailininkų sąjungos pirmininko Virgilijaus Bizausko organizuojamas dailininkų pleneras „Žemaitijos saulė“. Juose dalyvauja dailininkai iš Lietuvos ir Latvijos. Pleneras — tai pamoka po atviru dangum visiems tveriškiams. Plenero metu suorganizuojamos atvirų durų dienos, kur dailininkai moko visus norinčius išbandyti tapybos, vitražo, grafikos, keramikos, vyksta koncertai. Pabaigoje surengiama plenero paroda, kur lankytojai gali ne tik pasidžiaugti dailininkų kūryba, bet ir įsigyti meno kūrinių.

Vietos verslas, seniūnija ir bendruomenė remia dalyvių maitinimą ir apgyvendinimą, bei padeda realizuoti meno kūrinius per aukcionus.

http://www.tverai.lt/Fotogalerija/Pleneras2011.htmideA,14

Elektrifikacija ir telefonas

Lietuvoje pirmoji telefono linija buvo nutiesta 1882 metais ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o Rietave, praėjus tik 6 metams nuo telefono išradimo. Pirmasis telefoninis ryšys sujungė kunigaikščio Bogdano Oginskio ir grafo Juozapo Tiškevičiaus valdas (54 km, Rietavas–Plungė–Kretinga–Palanga).

1892 metų balandžio 17-ąją šventų Velykų rytą Rietavo bažnyčioje sužibo pirmoji elektros lemputė. Tai įvyko praėjus vos 13 metų po elektros lemputės išradimo ir vos 10 metų po pirmosios pasaulyje elektrinės atidarymo. Taip pat 1982 metais Rietave, šalia dvaro lentpjūvės, buvo pastatyta elektrinė ir nutiesta elektros linija į parką ir kunigaikščių Oginskių dvaro rūmus. Tai buvo pirmoji elektrinė Lietuvoje.

Šių dviejų įvykių paminėjimai Rietave vyksta kas penkeri metai. 2012 metais minimos pirmosios Lietuvos telefono linijos 130 metų ir Lietuvos elektrifikacijos 120 metų sukaktys. Šventes organizuoja ir koordinuoja Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Pagrindiniai rėmėjai yra AB "TEO LT" ir Lietuvos energetikai.

Pastovūs rėmėjai: UAB "Plungės Lagūna", UAB "Sauslaukio statyba", UAB "Rietavo turgus", VĮ "Miškų ūkis", UAB "Plungės Jonis".idea~15

Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias

Lietuvoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse gyvenančių kultūros paveldo puoselėtojų rūpesčiu 2005 m. pradėta įgyvendinti tarptautinės šviečiamosios koncertinės programos "Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias" idėja. Vienas iš pagrindinių jos tikslų – įprasminti neeilinės istorinės asmenybės M. K. Oginskio 250-ąsias gimimo metines (2015 m.).

Surengta visa eilė tarptautinių mokslinių konferencijų, teminių ekspedicijų, dalyvaujant M. K. Oginskio provaikaičiui kompozitoriui Ivui Zaluskiui (D. Britanija), garsiems ir žinomiems Lietuvos ir Baltarusijos atlikėjams surengta dešimtys koncertų įvairiose Lietuvos ir Baltarusijos vietovėse. Išleista nemažai vertingų leidinių, knygų (t. sk. – keturi tomai M. K.Oginskio "Atsiminimų").

Prie šio projekto ypatingai prisideda Rietavo verslininkai ir kultūros darbuotojai organizuojant vizitus tiek į Baltarusiją tiek priimant Rietave tarptautines konferencijas, leidžiant leidinius.

Iniciatyvos "Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias" dėka susiformavo apskritas stalas Lietuvos Nacionalinėje UNESCO komisijoje "Dėl M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių programos 2012-2013 m. formavimo".

http://www.oginskiriet.lt/index.php?-142666424Idea*16

Technologijų centro konferencijų salės kaip parodų vieta

Šis renginys vyko 2012 kovo mėnesį, Warnemünde technologijų centro mokymų ir konferencijų patalpose buvo eksponuojama 3 fotografų darbų paroda. Parodoje buvo demonstruojamos skirtingų žanrų nuotraukos – kraštovaizdis, žmonės, daiktai, Niujorko miesto vaizdai ir gyvenimo stiliaus portretai. Technologijų centro vadovas pakvietė fotografus tam, kad pritraukti kuo daugiau lankytojų ir supažindinti juos su Centru.

Nauda: Menininkai gavo didelę auditoriją, pristatė savo darbus ir turėjo galimybę parduoti savo kūrinius. Technologijų centras išreklamavo verslininkams ir įmonėms savo konferencijų organizavimo paslaugas. Įmonės ir menininkai susitiko, o verslininkai aptardami meno kūrinius neformalioje aplinkoje geriau pažino vieni kitus.

Šio renginio vaizdo įrašas: www.facebook.com/BertScharffenberg arba www.vimeo.com/39199592idea.17

Nenaudojamos įmonės patalpos aktorių pasirodymui

ITC Innovation and Trend Center 2007 metais pasiūlė nenaudojamą salę aktorių grupei, kad surengtų du viešus pasirodymus. Tai buvo neįprasta pasirodymų erdvė, bet gerai atitiko vaidinimo dekoracijas ir kostiumus. Teatras buvo atvestas į verslo zoną, kur paprastai žmonės eina į dabą, o ne į teatrą.

Nauda: Mažoms aktorių grupėms, neturinčioms savo patalpų paprastai yra sunku rasti patrauklias įdomias vietas spektakliams. ITC, suteikdama neįprastą pasiūlymą, įgijo daugiau viešumo.

www.dramaukles.de/repertoire/paragraphenreiter.htmlIDEa#18

Atvira erdvė menui

ITC dekoravo savo vestibiulį paveikslais, nupirktais regioninėje galerijoje. Jie taip pat konsultavosi su ekspertais kaip geriau pagražinti savo foje.

Nauda: Įmonė samdo meno ekspertus, kad pagražinti savo aplinką, o menininkai įgyja pastovią auditoriją.

www.galerie-moeller.deiDEa°19

Menininkų mainų galerija prekybos centre

2012 balandį Rostoko menininkų asociacija savo 170 metų proga surengė Maklenburgo vakarų Pomeranijos menininkų parodą prekybos centre "Rostocker Hof" Dažnai vietiniams menininkams sunku surasti auditoriją. Vieną dieną buvo pasiūlytas atviras, viešas mašinų dekoravimas/dizainas asociacijos jubiliejaus motyvais. Kitą dieną žmonės buvo pakviesti piešti portretus. Papildomai buvo įrengtas automatas, kur žmonės galėjo įmesti savo asmeninę nuotrauką ir menininkas padarydavo iš jos kažką kūrybiško. Paskutinė diena pasibaigė meno aukcionu, iš kurio surinkti pinigai buvo skirti jauniems menininkams remti.

Nauda: Prekybos centro parduotuvės ir įmonės sulaukė daugiau klientų, menininkai turėjo didelę publiką ir sukėlė didesnį susidomėjimą savo darbais ir asociacija.BCP project data

_Project name: BCP
_Type of EU project: South Baltic
_Number of partners: 7 + 9
_Lead partner: City of Rostock
_Contact: Thomas Werner »
_Project start: January 2012
_Project end: December 2014
_Management: Kristina Koebe »


Projektas "Verslo ir kultūros partnerystė" - BCP

Yra keletas aspektų kuriuos rietaviškiai ypatingai puoselėja ir jais didžiuojasi. Tai Mykolinės, pirmasis elektros šviestuvas, pirmoji elektrinė, pirmoji muzikos mokykla, pirmoji telefono linija, pirmoji taupomoji kasa ir dar keletas kitų. Visi šie aspektai susiję su kilminga Oginskių šeima, valdžiusia Rietavo dvarą nuo 19 a. pradžios. Šios inovacijos suteikia įkvėpimo Rietavo bendruomenei labiau puoselėti savo miestą ir apylinkes. Tačiau kaip Oginskių verslumo, inovacijų ir kultūros dvasią tęsti toliau? Ką daryti kad Rietavas būtų patraukli ir patogi vieta gyventi ir būtų įdomi lankytojams atvykti?

Šiuos klausimus sprendžia Pietų Baltijos programos Verslo ir kultūros partnerystės (Business and Culture Partnership BCP) projektas, ir projekto metu besiburiantis BCP tinklas, kuriame dalyvauja Rietavo verslo, kultūros sektorių atstovai, taip pat savivaldybės, mokymo įstaigų, NVO, jaunimo, kitų susijusių organizacijų atstovai. Projektas siekia paskatinti kultūros ir verslo bendradarbiavimą, atrandant naujas efektyvias tarpusavio sąveikos formas, kurios prisidėtų prie Rietavo identiteto stiprinimo.

Rietavo verslo informacijos centras, būdamas BCP projekto partneriu, inicijuoja Rietavo verslo ir kultūros veikėjų tinklą, ir skatina diskusijas tarp šių veikėjų, siekiant atrasti strategišką, o taip pat abiem pusėm priimtiną verslo ir kultūros bendradarbiavimo koncepciją. Asocijuoti projekto partneriai yra Rietavo M.K.Oginskio meno mokykla ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Kiti projekto regionai – Rostokas ir Greifsvaldas Vokietijoje ir Ščečinas Lenkijoje suteiks idėjų Rietavo verslo ir kultūros partnerystės koncepcijos kūrimui.

Projektas "Verslo ir kultūros partnerystė" yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir dalinai LR Vidaus reikalų ministerijos bei Rietavo verslo informacijos centro. Projektas prasidėjo 2012 sausį ir vyks 3 metus iki 2014 gruodžio.

Skyriuje "BCP Region Rietavas" rasite su projekto vykdymu susijusių dokumentų ir publikacijų.

Tai pat kviečiame Jus pasidomėti verslo ir kultūros bendradarbiavimo idėjomis iš kitur.

Kontaktinę informaciją rasite skyriuje "BCP Partners".

Reportazas is 2012 m. rugpjucio menesi vykusiu Mero pusryciu, tema "Ar pelninga verslui ir kulturai bendradarbiauti?":

YouTube video
Tarptautine konferencija "Vietos dvasia: Oginskiu kulturos kelias", 2012 m. rugsejo 18 d. Rietavo Oginskiu kulturos istorijos muziejus:

YouTube video
This Project is part-financed by South Baltic Programme and the European Union.
Please follow us:
BCP on Facebook BCP on LinkedIN
INTRANET:
Logo bedeuten.de